Инструменты пользователя

Инструменты сайта


start

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
start [2019/02/06 18:48]
dwadmin [Светлой памяти ЦеСТа]
start [2019/02/12 12:31] (текущий)
dwadmin
Строка 50: Строка 50:
  
  
- +<html> 
- +<!-- Rating@Mail.ru counter --> 
 +<script> 
 +var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []); 
 +_tmr.push({id: "2958242", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()}); 
 +(function (d, w, id) { 
 +  if (d.getElementById(id)) return; 
 +  var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.id = id; 
 +  ts.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//top-fwz1.mail.ru/js/code.js"; 
 +  var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);}; 
 +  if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } 
 +})(document, window, "topmailru-code"); 
 +</script><noscript><div> 
 +<img src="//top-fwz1.mail.ru/counter?id=2958242;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9999px;" alt="counter" /> 
 +</div></noscript> 
 +<!-- //Rating@Mail.ru counter --> 
 +<!-- Rating@Mail.ru logo --> 
 +<a class="footerlink" href="https://top.mail.ru/jump?from=2958242"> 
 +<img src="//top-fwz1.mail.ru/counter?id=2958242;t=479;l=1"  
 +style="border:0;" height="31" width="88" alt="Рейтинг@Mail.ru" /></a> 
 +<!-- //Rating@Mail.ru logo --> 
 +</html>
start.txt · Последние изменения: 2019/02/12 12:31 — dwadmin