Инструменты пользователя

Инструменты сайта


un_unicode:всё_о_unicode

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
un_unicode:всё_о_unicode [2019/01/22 13:26]
dwadmin
un_unicode:всё_о_unicode [2019/02/13 19:26] (текущий)
dwadmin
Строка 4: Строка 4:
  
 http://www.fileformat.info/info/unicode/char/43d/index.htm http://www.fileformat.info/info/unicode/char/43d/index.htm
 +
 +<html>
 +<!-- Rating@Mail.ru counter -->
 +<script>
 +var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []);
 +_tmr.push({id: "2958242", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()});
 +(function (d, w, id) {
 +  if (d.getElementById(id)) return;
 +  var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.id = id;
 +  ts.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//top-fwz1.mail.ru/js/code.js";
 +  var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);};
 +  if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); }
 +})(document, window, "topmailru-code");
 +</script><noscript><div>
 +<img src="//top-fwz1.mail.ru/counter?id=2958242;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9999px;" alt="counter" />
 +</div></noscript>
 +<!-- //Rating@Mail.ru counter -->
 +<!-- Rating@Mail.ru logo -->
 +<a class="footerlink" href="https://top.mail.ru/jump?from=2958242">
 +<img src="//top-fwz1.mail.ru/counter?id=2958242;t=479;l=1" 
 +style="border:0;" height="31" width="88" alt="Рейтинг@Mail.ru" /></a>
 +<!-- //Rating@Mail.ru logo -->
 +</html>
un_unicode/всё_о_unicode.txt · Последние изменения: 2019/02/13 19:26 — dwadmin